Sales office filtering

Josep Sànchez jsmesegue at transpujol.com
Wed Mar 7 13:04:52 MET 2007


Hi,

Does anybody know how to filter a user access rights through the sales
office value?
I need to filter a user as he can only view sales and accounting data
from a specific sales office from an specific company (which I have
already filtered through Organizational Levels).

Thanks in advance for your comments.

-- 
Josep Sànchez Mesegué
[Administració-Sistemes]

Transports Pujol i Pujol, S.L.
Avda. del Papalús, S/N
17310 Lloret de Mar (Girona)
Telf: 972371180
Fax: 972372921

==============================
Prendre part activa en la resolució dels problemes constitueix un deure moral que cap home conscient pot defugir.
[Albert Einstein]
==============================
We, like dwarfs on the shoulders of giants, can see more and farther, not because we are keener and taller,
but because of the greatness by which we are carried and exalted.
[Bernard de Chartres]
==============================
* L'informació transmesa va dirigida exclusivament a la persona o entitat que apareix com a destinatari i pot contenir dades confidencials o privilegiades. Tota revisió, retransmissió, disseminació o altre ús o acció al respecte per part de persones o entitats diferents al destinatari està expressament prohibida. Si rep això per error, si us plau contacti amb la persona que figura com a remitent i elimini el material de qualsevol ordinador.
* La información transmitida va dirigida únicamente a la persona o entidad que se muestra como destinatario y puede contener datos confidenciales o privilegiados. Toda revisión, retransmisión, diseminación u otro uso o acción al respecto por parte de personas o entidades distintas al destinatario está prohibida. Si recibe esto por error, por favor contacte con la persona que figura como remitente y elimine el material de cualquier ordenador. 
* This e-mail is confidential, if you received it by error, please let us know. The use in anyway of the information in it included is ilegal. Thanks.     More information about the linux.general mailing list