NW4 - J2EE Administrator password

Henrik Damhøj Andersen hda at tetasoft.dk
Fri Jan 28 20:18:29 MET 2005


Hi,

 

I'm trying to get access to J2EE Visual Admin, so i can get SLD configured, but I'm do not know the Administrator password

 

 

Venlig hilsen/Best regards

Henrik Damhøj Andersen

 

Tetasoft ApS

Gaunøvej 23
DK-2665 Vallensbæk Strand
Denmark

P  +45 4353 3141
M  +45 2033 3107
E  hda at tetasoft.dk <mailto:hda at tetasoft.dk> 


www.tetasoft.dk <http://www.tetasoft.dk/> 

Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den.
Selv om e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it.
Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message.

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://listserv.sap.com/pipermail/linux.general/attachments/20050128/7c66c5b9/attachment-0001.html


More information about the linux.general mailing list