SV: SAP NetWeaver 04 TestDrive SR1 - Add volume

Henrik Damhøj Andersen hda at tetasoft.dk
Tue Jan 25 23:50:21 MET 2005


Hi Leon,

 

Thanks for the quick and very useful reply!! The needed volume has been added.

 

You are right. The file is DISKD0002, not DISK0002. I just forgot the D ;-)

 

Venlig hilsen/Best regards

Henrik Damhøj Andersen

 

Tetasoft ApS

Gaunøvej 23
DK-2665 Vallensbæk Strand
Denmark

P  +45 4353 3141
M  +45 2033 3107
E  hda at tetasoft.dk <mailto:hda at tetasoft.dk> 


www.tetasoft.dk <http://www.tetasoft.dk/> 

Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den.
Selv om e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it.
Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message.

________________________________

Fra: Leon Boeijen [mailto:Leon at TheMuth.com] 
Sendt: 25. januar 2005 20:03
Til: Henrik Damhøj Andersen; linux.general at listserv.sap.com
Emne: RE: SAP NetWeaver 04 TestDrive SR1 - Add volume 

 

Hello Henrik,

 

Is the name of the file realy DISK0002, In my case it was DISKD0002

This a Data Volume.

 

If you want to keep the type to Link then you have to make you're own symbolic link:

 

Logon to linux as root

Change dir to the data file dir

# cd /sapdb/NW4/data/NW4

Create the DISKD0002 file

# touch DISKD0002

Change the rights and user of the file

# chmod 660 DISKD0002

# chown sdb:sdba DISKD0002

Change dir to the sapdata dir

# cd /sapdb/NW4/sapdata

Create a link 

# ln -s /sapdb/NW4/data/NW4/DISKD0002 DISKD0002

 

This makes a link from file /sapdb/NW4/sapdata/DISKD0002 to /sapdb/NW4/data/NW4/DISKD0002

Now try again if you can create the new volume.

 

Regards,

 

Leon Boeijen

Leon at TheMuth.com

 

 

 

 

 

________________________________

From: linux.general-bounces at listserv.sap.com [mailto:linux.general-bounces at listserv.sap.com] On Behalf Of Henrik Damhøj Andersen
Sent: dinsdag 25 januari 2005 19:20
To: linux.general at listserv.sap.com
Subject: SAP NetWeaver 04 TestDrive SR1 - Add volume 

Hi,

 

I have installed the SAP NetWeaver 04 TestDrive SR1 and have run out of space. So now I have to add an additional volume.

 

I have installed Database Manager 7.5.0.18 on my pc and can connect as control to the instance, but when I try to add a new volume I keep getting a '-24891 the symbolic link /sapdb/NW4/sapdata/DISK0002 does not exist [db_adddevice DATA /sapdb/NW4/sapdata/DISK0002 L 851968]' error.

 

I have done this a couple of times with the WAS 6.10 TestDrive without problems. The difference between the two systems is that the WAS 6.10 volume is type 'File' and NetWeaver 04 is a type 'Link'.

 

What should I do? Should I just change the type on NetWeaver 04 to 'File' ignoring the first volume is type 'Link' or is there some additional steps for creating a symbolic link volume?

 

Venlig hilsen/Best regards

Henrik Damhøj Andersen

 

Tetasoft ApS

Gaunøvej 23
DK-2665 Vallensbæk Strand
Denmark

P  +45 4353 3141
M  +45 2033 3107
E  hda at tetasoft.dk <mailto:hda at tetasoft.dk> 


www.tetasoft.dk <http://www.tetasoft.dk/> 

Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den.
Selv om e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it.
Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message.

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://listserv.sap.com/pipermail/linux.general/attachments/20050125/bcb6e41d/attachment.html


More information about the linux.general mailing list